Øresus / tinnitus

Hva er øresus/tinnitus?

 • En lydopplevelse som bare du registrerer, uten at det er noen ytre lydkilde og uten at du er hallusinert eller forvirret
 • Kan arte seg som lett sus, surr, brusing, motorlyd eller pipetoner, og kan være ledsaget av hørselstap.
 • Noen opplever denne støyen som høyfrekvente eller lavfrekvente toner.
 • Øresusen kan være meget sjenerende.
 • Kan være ensidig eller dobbelsidig, konstant eller periodisk

Forekomst

 • Vanlig hos eldre
 • Ved egenrapportering angir ca. 10-15% i befolkningen at de sjeneres av plagsom øresus/tinnitus
 • Ca. 1% angir redusert livskvalitet pga. øreus

Hva kan årsaken være?

 • Ørevoks
 • Kronisk mellomørebetennelse
 • Otosklerose
 • Méniéres sykdom
 • Støyskade
 • Nedsatt hørsel som følge av alderdom
 • Høyt blodtrykk
 • Annen årsak

Hvem kan hjelpe deg?

En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling.

Vi har standardiserte prosedyrer samt tilgang på toppmoderne utstyr for å sikre pasientene våre grundig og rask utredning.

 

Søk på krifa.no