Neseblødning

Hva er neseblødning?

De aller fleste tilfeller av neseblødning skriver seg fra fremre del av nesen. Sjeldnere befinner det bløende blodkaret seg lengre bak i nesen

Forekomst

 • Fremre blødning utgjør ca 95% av alle neseblødninger
 • Fremre neseblødning er vanligst hos barn og ungdom, men forekommer i alle aldre
 • Med stigende alder øker antallet bakre neseblødninger
 • Bare i svært sjeldne tilfeller er det blødninger fra flere lokalisasjoner

Vanlige årsaker

 • Lett irritasjon og tørrhet i nesen
 • Mekanisk (nesepilling)
 • Høyt blodtrykk
 • Blødersykdom
 • Medikamenter
 • Svulst i nesen
 • Andre sykdommer

Hvem kan hjelpe deg?

En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling.

Vi har standardiserte prosedyrer samt tilgang på toppmoderne utstyr for å sikre pasientene våre grundig og rask utredning.

 

Søk på krifa.no