Allergi

Hva er allergi?

Allergi er en tilstand som skyldes overømfintlighet (hypersensitivitet) overfor ulike stoffer. Det kan for eksempel være en reaksjon på enkelte matvarer, insektstikk, medikamenter, stoffer som kommer i kontakt med huden, noe vi puster inn.

Stoffer som kan fremkalle allergi, kalles for allergener. Et allergen er vanligvis et protein, men det kan også være kjemikalier som er bundet til proteiner. Når kroppen reagerer mot allergener, overreagerer immunsystemet med å lage antistoffer mot noe som i utgangspunktet er lite skadelig. Hos allergiske personer vil slike antistoffer kunne gå til angrep på harmløse stoffer (allergenene). Hos ikke-allergikere vil det derimot dannes lite antistoffer mot slike allergener. Dermed vil det ikke oppstå en allergisk reaksjon hos dem.

De vanligste allergiske lidelsene er høysnue, eksem, astma og matallergi.

Hvem blir allergiske?

Årsaken til at noen reagerer på enkelte allergener, mens andre ikke får noen reaksjon, er uviss. Det er imidlertid kjent at både arv og miljø – for eksempel mengden eksponering for et allergen – spiller en viktig rolle i utviklingen av allergi.

Allergi er en svært utbredt tilstand. Et av ti barn vil kunne ha symptomer på astma eller eksem. Enda flere har symptomer på høysnue. Undersøkelser viser at dersom en av foreldrene til et barn har allergi, er det omkring 50 % sjanse for at barnet utvikler allergi. Er imidlertid begge foreldrene allergiske, øker denne risikoen til ca 75 %. Hos 10-20 % av dem som har allergi, foreligger det derimot ingen allergi i familien. Allergier er som regel mest uttalte i barne- og ungdomsårene. I voksen alder blir ofte plagene mindre.

Allergisymptomer

Symptomene som oppstår ved allergi, avhenger både av type antistoff og hvor i kroppen reaksjonen mellom antistoff og allergen foregår. Ved matallergi vil symptomer kunne oppstå i tarmen. Allergenene kan også absorberes over i blodbanen og føre til utslett. Ved høysnue vil luftbåren pollen forårsake reaksjon i nesen og/eller i øynene. Ved astma vil støv eller pollen som er pustet inn, skape en reaksjon i lungene.

Ved en allergisk reaksjon vil cellene i immunsystemet frigjøre kjemiske stoffer (blant annet histaminer) som forårsaker de allergiske reaksjonene. Eksempler kan være økt utskillelse av væske og slim i nese og øyne (høysnue), sammentrekning av luftrørene slik at det blir tyngre å puste (astma) og hudforandringer som rødhet, hevelse og kløe (eksem).

Hvem kan hjelpe deg?

En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling.

Vi har standardiserte prosedyrer samt tilgang på toppmoderne utstyr for å sikre pasientene våre grundig og rask utredning.

Viktig å tenke på i forbindelse med allergiutredning og prikktest

Før prikktesten må visse medisiner unngås, fremfor alt gjelder dette allergitabletter/antihistaminer. Medisininntaket må stoppes 5 dager før den planlagte prikktesten.

Søk på krifa.no