Kreftutredning

Mistanke om ondartet sykdom

Ved mistanke om ondartet sykdom innen ØNH-gebetet vil man få time hos en spesialist innen 3 dager. Vi har utstyr til å tilby komplett ØNH-undersøkelse samt tilleggsundersøkelse i form av ultralyd av halsen. Ved behov kan man også utføre biopsi/vevsprøve både med og uten ultralydveiledning.

 

Søk på krifa.no