Øre, nese, hals

Hjelp med utredning Hvis det er plager/symptomer fra hode/øre-nese-halsområdet som du ikke finner beskrevet på siden vår kan du allikevel henvende deg til oss. Ring oss for å kartlegge om vi kan undersøke deg for dine symptomer, og vi vil ordne time hos den spesialisten som vi føler vil kunne hjelpe deg med plagene dine på best mulig måte.  

Hva er øresus/tinnitus? En lydopplevelse som bare du registrerer, uten at det er noen ytre lydkilde og uten at du er hallusinert eller forvirret Kan arte seg som lett sus, surr, brusing, motorlyd eller pipetoner, og kan være ledsaget av hørselstap. Noen opplever denne støyen som høyfrekvente eller lavfrekvente toner. Øresusen kan være meget sjenerende. Kan være ensidig eller dobbelsidig, konstant eller periodisk Forekomst Vanlig hos eldre Ved egenrapportering angir ca. 10-15% i befolkningen at de sjeneres av plagsom øresus/tinnitus Ca.

Hva er øresmerter? Øresmerter kan være uttrykk for lidelser i øret eller lidelser med lokalisasjon andre steder i hode- og halsområdet, men som gir utstråling til øret Hva kan årsaken være? Ytre øregangsbetennelse Akutt mellomørebetennelse Kvise i øregangen (øregangsfurunkel) Voksklump Fremmedlegeme i øregangen Kjeveleddssmerter Annen årsak Hvem kan hjelpe deg? ØNH-spesialist vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling. Vi har standardiserte prosedyrer samt tilgang på toppmoderne utstyr for å sikre pasientene våre grundig og rask utredning.  

Hva er svimmelhet? Svimmelhet, også kalt vertigo, er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse – en falsk følelse av bevegelse. Forekomst Svimmelhet er primær kontaktårsak i 1-3% av konsultasjonene i allmennpraksis, som delsymptom er det langt vanligere I aldersgruppen over 65 år opplever nesten 1/3 episoder med svimmelhet Hva kan årsaken være? Stillingsavhengig svimmelhet (BPPV/krystallsyke) Virus på balansenerven (Vestibulær nevronitt) Ménières sykdom Aldersbetinget svimmelhet Hjertesykdom Svulst på balansenerven Hjerneslag Psykiskbetinget svimmelhet Forkalkninger i nakken Stive nakkemsukler Annen årsak Hva

Hva er dårlig svelgvansker? Svelgvansker er forstyrrelse i svelgingen som kan skyldes enhver struktur fra leppen til lukkemuskelen i enden av spiserøret. Forekomst Kroniske svelgvansker rapporteres å forekomme hos 8-10% av befolkningen over 50 år og enda høyere blant pasienter i sykehjem Vanlige årsaker Betennelse/infeksjon i munn og svelg Anatomiske forandringer i munnhulen (forstørrede mandler, munnhulesvulster, tannråte, tannprotese) Syreplager Spiserørkreft Spiserørsutposning Hjerneslag Nevrologiske lidelser (Parkinson, MS, Myasthenia gravis) Psykisk lidelse Hvem kan hjelpe deg? En av våre spesialister innen øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å

Om søvn Normal søvn består av to forskjellige fysiologiske deler REM og NREM. NREM deles inn i fire faser som beskriver hvor dypt man sover. Under den dype søvnen er pusten rolig og jevn, temperaturen i kroppen og i hjernen synker, hjernens blodsirkulasjon samt glukoseopptak reduseres og hjernens elektriske aktivitet består for det meste av store, langsomme spenningsavvekslinger. Man kjenner ennå ikke i detalj de forskjellige søvnfasene, men de siste årene har det kommet frem mange teorier om søvnens betydning. Det kan

Hva er paradoksal stemmebåndsbevegelighet? Det er en stemmebåndslidelse der stemmebåndene lukker seg når de egentlig skal være fra hverandre som f.eks. ved innpust. Hva er symptomene ved paradoksal stemmebåndsbevegelighet? Paradoksal stemmebåndsbevegelighet kan feildiagnostiseres som astma i noen tilfeller da symptomene består av piping samt pustevansker. Hva er årsakene til denne tilstanden? Misbruk av stemmen (skriking eller uttalt hoste) Tung fysisk aktivitet Reflukssykdom Psykisk Nevrologisk sykdom Hvordan stille diagnosen? Paradoksal stemmebåndsbevegelighet er en vanskelig diagnose å stille. En grundig karlegging av symptomene vil kunne vekke mistanke om tilstanden. For å kunne bekrefte

Hva er nesetetthet? Det er innsnevring av nesepassasjen slik at inn- og utpust gjennom nesen blir problematisk Forekomst Periodevis nesetetthet i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner opplever de fleste personer flere ganger årlig Varig nesetetthet hos barn med forstørrede falske mandler er ikke uvanlig Polypper hos ungdom og voksne er heller ikke helt uvanlig Vanlige årsaker Allergi Nesepolypper Falske mandler (adenoider) Skjev neseskillevegg Overfølsom slimhinne Forstørrede nesemuslinger Øvre luftveisinfeksjon Graviditet Svulst i nesen Andre årsaker Hvem kan hjelpe deg? En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil

Hva er neseblødning? De aller fleste tilfeller av neseblødning skriver seg fra fremre del av nesen. Sjeldnere befinner det bløende blodkaret seg lengre bak i nesen Forekomst Fremre blødning utgjør ca 95% av alle neseblødninger Fremre neseblødning er vanligst hos barn og ungdom, men forekommer i alle aldre Med stigende alder øker antallet bakre neseblødninger Bare i svært sjeldne tilfeller er det blødninger fra flere lokalisasjoner Vanlige årsaker Lett irritasjon og tørrhet i nesen Mekanisk (nesepilling) Høyt blodtrykk Blødersykdom Medikamenter Svulst i nesen

Hva er hørselstap? Terskelen for normal hørsel er 0-20 dB (HL), ved terskel 60-70 dB (HL) hører man ikke normal tale og ved terskel over 90-100 dB (HL) kan man ikke høre høye rop Man inndeler hørselstap etter årsaker: Konduktiv/mekanisk hørselstap Skyldes mekanisk svikt i overføringen fram til det indre øret Nevrogent hørselstap Skyldes svikt i koklea eller retrokokleært – ofte kvalitativt skadet (taleforståelse) Bandet hørselstap Er en kombinasjon av overnevnte Hørselstap kan være medfødt eller ervervet Forekomst Ca 20-30 personer per 1000 pasienter per år søker

Søk på krifa.no