Nedsatt hørsel

Hva er hørselstap?

Terskelen for normal hørsel er 0-20 dB (HL), ved terskel 60-70 dB (HL) hører man ikke normal tale og ved terskel over 90-100 dB (HL) kan man ikke høre høye rop

Man inndeler hørselstap etter årsaker:

 • Konduktiv/mekanisk hørselstap
  Skyldes mekanisk svikt i overføringen fram til det indre øret
 • Nevrogent hørselstap
  Skyldes svikt i koklea eller retrokokleært – ofte kvalitativt skadet (taleforståelse)
 • Bandet hørselstap
  Er en kombinasjon av overnevnte
  Hørselstap kan være medfødt eller ervervet

Forekomst

 • Ca 20-30 personer per 1000 pasienter per år søker lege for hørselstap
 • De fleste har forbigående svekket hørsel som følge av ørevoks eller forkjølelsessykdom
 • Varig nedsatt hørsel skyldes oftere støyyskader enn sykdom i ytre eller indre øre
 • Forekomst av hørselstap øker med alderen
 • Forekomst av svekket hørsel er ca 0,8% blant menn 18-24 år
 • Forekomst av svekket hørsel er ca 18% blant menn 75-79 år

 Hva kan årsaken være?

 • Akutt mellomørebetennelse
 • Barotraume
 • Ørevoks
 • Otosklerose
 • Alderdomssvekkelse av hørsel
 • Fremmedlegeme i øregangen
 • Støyskade
 • Ménières sykdom
 • Svulst på hørselsnerven
 • Annen årsak

Hvem kan hjelpe deg?

En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling.

Vi har standardiserte prosedyrer samt tilgang på toppmoderne utstyr for å sikre pasientene våre grundig og rask utredning.

 

Søk på krifa.no