Paradoksal stemmebåndsbevegelighet

Hva er paradoksal stemmebåndsbevegelighet?

Det er en stemmebåndslidelse der stemmebåndene lukker seg når de egentlig skal være fra hverandre som f.eks. ved innpust.

Hva er symptomene ved paradoksal stemmebåndsbevegelighet?

Paradoksal stemmebåndsbevegelighet kan feildiagnostiseres som astma i noen tilfeller da symptomene består av piping samt pustevansker.

Hva er årsakene til denne tilstanden?

  • Misbruk av stemmen (skriking eller uttalt hoste)
  • Tung fysisk aktivitet
  • Reflukssykdom
  • Psykisk
  • Nevrologisk sykdom

Hvordan stille diagnosen?

Paradoksal stemmebåndsbevegelighet er en vanskelig diagnose å stille. En grundig karlegging av symptomene vil kunne vekke mistanke om tilstanden. For å kunne bekrefte eller avkrefte diagnosen er man nødt til å utføre en belastningstest der man kontinuerlig observerer forholdene i strupen nærmere bestemt bevegelsen av stemmebåndene.

Hvem kan hjelpe deg?

 Vår spesialist i øre-nese-halssykdommer har bred erfaring innenfor diagnostikk av denne tilstanden fra sin tid ved ØNH-avdelingen på Rikshospitalet. Vedkommende vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling.

 

Søk på krifa.no