Svimmelhet

Hva er svimmelhet?

Svimmelhet, også kalt vertigo, er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse i eller utenfor hodet eller gyngefølelse – en falsk følelse av bevegelse.

Forekomst

 • Svimmelhet er primær kontaktårsak i 1-3% av konsultasjonene i allmennpraksis, som delsymptom er det langt vanligere
 • I aldersgruppen over 65 år opplever nesten 1/3 episoder med svimmelhet

Hva kan årsaken være?

 • Stillingsavhengig svimmelhet (BPPV/krystallsyke)
 • Virus på balansenerven (Vestibulær nevronitt)
 • Ménières sykdom
 • Aldersbetinget svimmelhet
 • Hjertesykdom
 • Svulst på balansenerven
 • Hjerneslag
 • Psykiskbetinget svimmelhet
 • Forkalkninger i nakken
 • Stive nakkemsukler
 • Annen årsak

Hva kan vi tilby?

Svimmelhet er en meget sammensatt problemstilling og krever ofte at pasienten blir vurdert av flere spesialister som f.eks. ØNH-lege, nevrolog og kardiolog. I hovedsak utredes pasientene av ØNH-spesialist i samarbeid med balanseterapeut, men klinikken har også tilgang på kardiolog og nevrolog som kan konfereres ved behov. Balanseterapeut Aina Smedsrud har lang erfaring med utredning og oppfølging av pasienter med balanseproblematikk.

Med en slik tverrfaglig tilnærming kan vi sikre pasientene våre en grundig utredning og behandling.

Hva innebefatter en fullstendig svimmelhetsutredning?

Følgende undersøkelser hører med til en grundig svimmelhetsutredning:

 • Fullstendig anamnese/journalopptak
 • ØNH-undersøkelse
 • Hørselstest
 • Kalorisk test
 • VNG-test

Tilleggsundersøkelser

 • Radiologisk undersøkelse (CT/MR)
 • Ultralyd halskar
 • Ekkokardiografi
 • Blodprøver

Hvem kan hjelpe deg?

En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling.Vi har standardiserte prosedyrer samt tilgang på toppmoderne utstyr for å sikre pasientene våre grundig og rask utredning.

 

Søk på krifa.no