Hoste

Hva er hoste?

Hoste er en refleks hvor kroppen forsøker å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Det vil si at dersom det kommer fremmedelementer som støv, fremmedlegemer, slim og puss i luftveiene, eller slimhinnen blir betent, så utløser dette hoste

Forekomst

 • Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest vil dette være tørrhoste. Det vil si at det ikke er noe slim som kommer opp ved hosten. Ved langvarige infeksjoner og ved slutten av uskyldige kortvarige infeksjoner er det som regel noe slim som kommer opp i blant, det vil si løshoste (produktiv hoste)
 • Ved bihulebetennelse renner det ofte slim bakover til svelget fra nese og bihuler – også dette utløser hoste som en refleks for å rense svelget og forhindre at slim skal renne nedover i luftrøret og til lungene

Vanlige årsaker

 • Øvre luftveisinfeksjon
 • Røyking
 • Bihulebetennelse
 • Nedre luftveisinfeksjon
 • Astma
 • KOLS
 • Reflukssykdom
 • Kikhoste
 • Bivirkning av medisin
 • Andre årsaker

Hvem kan hjelpe deg?

En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling.

Vi har standardiserte prosedyrer samt tilgang på toppmoderne utstyr for å sikre pasientene våre grundig og rask utredning.

 

Søk på krifa.no