Time hos ØNH-spesialist uten henvisning

Ingen behov for henvisning

Hos våre spesialister kan du få rask time uten henvisning fra fastlegen. Ved direkte henvendelse vil du ofte spare tid som ellers hadde blitt brukt i påvente av time hos fastlegen og avtalespesialist.

Eksempelvis vil et standardforløp ved utredning av stemmebåndsplager se slik ut:

  • Time hos egen lege for å få henvisning til avtalespesialist
  • Ventetid opp mot tre måneder før man får time hos spesialisten
  • Ventetid fram til time ved lokalsykehus om man blir henvist videre.

Spesialister ved våre klinikker har utstyr som sikrer en grundig og effektiv undersøkelse. På denne måten kan vi erstatte de to første leddene i utredningsprosessen. Vi har egen operasjonsstue på Lysaker og i Bergen, og kan tilby de fleste inngrepene innen ØNH-faget.
Vi har også tilknyttet oss andre faggrupper som logopeder, fysioterapeuter, audiopedagoger og tannleger, som gjør det mulig med tverrfaglige utredninger.

Ved å trykke på følgende link, https://helsenorge.no/velg-behandlingssted, får du oversikt over ventetider basert på diagnose/problemstilling ved de ulike sykehusene. En oppsummering av utredning og behandling samt annen nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til fastlegen din dersom du ønsker det.

Time via behandlingsforsikring

Har du behandlingsforsikring gjennom jobben eller privat, kan du henvises fra ditt forsikringsselskap direkte til oss og vi tar kontakt for avtale time med deg. Les mer om time via forsikring her.

 

Søk på krifa.no