Om søvn Normal søvn består av to forskjellige fysiologiske deler REM og NREM. NREM deles inn i fire faser som beskriver hvor dypt man sover. Under den dype søvnen er pusten rolig og jevn, temperaturen i kroppen og i hjernen synker, hjernens blodsirkulasjon samt glukoseopptak reduseres og hjernens elektriske aktivitet består for det meste av store, langsomme spenningsavvekslinger. Man kjenner ennå ikke i detalj de forskjellige søvnfasene, men de siste årene har det kommet frem mange teorier om søvnens betydning. Det kan

Hva er paradoksal stemmebåndsbevegelighet? Det er en stemmebåndslidelse der stemmebåndene lukker seg når de egentlig skal være fra hverandre som f.eks. ved innpust. Hva er symptomene ved paradoksal stemmebåndsbevegelighet? Paradoksal stemmebåndsbevegelighet kan feildiagnostiseres som astma i noen tilfeller da symptomene består av piping samt pustevansker. Hva er årsakene til denne tilstanden? Misbruk av stemmen (skriking eller uttalt hoste) Tung fysisk aktivitet Reflukssykdom Psykisk Nevrologisk sykdom Hvordan stille diagnosen? Paradoksal stemmebåndsbevegelighet er en vanskelig diagnose å stille. En grundig karlegging av symptomene vil kunne vekke mistanke om tilstanden. For å kunne bekrefte

Hva er nesetetthet? Det er innsnevring av nesepassasjen slik at inn- og utpust gjennom nesen blir problematisk Forekomst Periodevis nesetetthet i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner opplever de fleste personer flere ganger årlig Varig nesetetthet hos barn med forstørrede falske mandler er ikke uvanlig Polypper hos ungdom og voksne er heller ikke helt uvanlig Vanlige årsaker Allergi Nesepolypper Falske mandler (adenoider) Skjev neseskillevegg Overfølsom slimhinne Forstørrede nesemuslinger Øvre luftveisinfeksjon Graviditet Svulst i nesen Andre årsaker Hvem kan hjelpe deg? En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil

Hva er neseblødning? De aller fleste tilfeller av neseblødning skriver seg fra fremre del av nesen. Sjeldnere befinner det bløende blodkaret seg lengre bak i nesen Forekomst Fremre blødning utgjør ca 95% av alle neseblødninger Fremre neseblødning er vanligst hos barn og ungdom, men forekommer i alle aldre Med stigende alder øker antallet bakre neseblødninger Bare i svært sjeldne tilfeller er det blødninger fra flere lokalisasjoner Vanlige årsaker Lett irritasjon og tørrhet i nesen Mekanisk (nesepilling) Høyt blodtrykk Blødersykdom Medikamenter Svulst i nesen

Hva er hørselstap? Terskelen for normal hørsel er 0-20 dB (HL), ved terskel 60-70 dB (HL) hører man ikke normal tale og ved terskel over 90-100 dB (HL) kan man ikke høre høye rop Man inndeler hørselstap etter årsaker: Konduktiv/mekanisk hørselstap Skyldes mekanisk svikt i overføringen fram til det indre øret Nevrogent hørselstap Skyldes svikt i koklea eller retrokokleært – ofte kvalitativt skadet (taleforståelse) Bandet hørselstap Er en kombinasjon av overnevnte Hørselstap kan være medfødt eller ervervet Forekomst Ca 20-30 personer per 1000 pasienter per år søker

Generelt Munnhulelidelser kan skyldes lokale forhold i munnhulen (slimhinne og tenner) eller kan være et uttrykk for systemiske sykdommer som f.eks. cøliaki, Crohns sykdom osv. Av den grunn bør de fleste også tilsees av en tannlege. Forekomst Munnhulelidelser er ganske vanlige Vanlige årsaker Tannplager (rotspissbetennelse, pulpainfarkt, utbrudd av visdomstann) Tannkjøttsproblemer (periodontitt) Sinusitt Herpesinfeksjon Crohn sykdom Cøliaki Reflukssykdom Sjøgren Diabetes mellitus Stoffskiftesykdom Andre årsaker Hvem kan hjelpe deg? En av våre spesialister innen øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og

Mistanke om ondartet sykdom Ved mistanke om ondartet sykdom innen ØNH-gebetet vil man få time hos en spesialist innen 3 dager. Vi har utstyr til å tilby komplett ØNH-undersøkelse samt tilleggsundersøkelse i form av ultralyd av halsen. Ved behov kan man også utføre biopsi/vevsprøve både med og uten ultralydveiledning.  

Hva er hoste? Hoste er en refleks hvor kroppen forsøker å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Det vil si at dersom det kommer fremmedelementer som støv, fremmedlegemer, slim og puss i luftveiene, eller slimhinnen blir betent, så utløser dette hoste Forekomst Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest vil dette være tørrhoste. Det vil si at det ikke er noe slim som kommer opp ved hosten. Ved langvarige infeksjoner og ved slutten av uskyldige kortvarige infeksjoner er det som regel

Hevelse/kul på halsen Omfatter svulster, knuter og lokaliserte hevelser på halsen og er et vanlig fenomen. Vanlige årsaker Infeksjon Halcyster Sykdom i skjoldbruskkjertelen (f.eks. struma) Sykdom i spyttkjertelen Ondartet sykdom Andre årsaker Hvem kan hjelpe deg? En av våre spesialister i øre-nese-halssykdommer vil kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse for å stille riktig diagnose og oppstart av adekvat behandling. Vi har tilgang på ultralydapparat noe som gjør det mulig å kartlegge forandringen under konsultasjonen. Vi har også muligheten til å utføre ultralydundersøkelse av halsen samt ta

Hva er heshet? Med heshet menes svekket eller svak stemme. Forekomst Heshet er vanlig, men det er ingen hyppig årsak til legekontakt. Stort sett er det bare personer som er spesielt avhengig av stemmen i forbindelse med yrket, som oppsøker lege på grunn av heshet De fleste har opplevd heshet i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner som forkjølelser eller halsbetennelser Heshet er også vanlig ved overbruk av stemmen eller ved misbruk av stemmen Langtidsrøykere blir ofte hese Vanlige årsaker Kronisk irritasjon av stupen (overbruk

Søk på krifa.no